تربیت فرزندسبک زندگی

لجبازی کودک

راه کار های مقابله با لجبازی کودکان:

لجبازی علت های زیادی دارد:

در ابتدا پیشنهاد میشود با مفهوم لج بازی و همچنین معنای دقیق لجبازی آشنا شوید.

مطالبی که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت:

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

خواب!

خوابیدن

خوب یکی از دلایل اصلی  لجبازی کودکان عدم میدیرت در خواب آنها از طرف والدین است:

در این زمانه که معمولا افراد تا دیر وقت بیدار و مشغول کارها و سرگرمی های خود هستند بچه ها هم به همراه آنها  و به تعصی از آنها بیدار می مانند!

حال  سوال این است:

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

شاید اگر دلایل لج بازی کودکان خود را بدانیم خیلی بهتر بتوانیم به راه کارهای مقابله با آنها بپردازیم :

ممکن است لج بازی فرزند ما بر اثر نیازهای شدید ؛ مانند: خواب، گرسنگی، تشنگی و…. باشد.

خواب!

خوابیدن

خوب یکی از دلایل اصلی  لجبازی کودکان عدم میدیرت در خواب آنها از طرف والدین است:

در این زمانه که معمولا افراد تا دیر وقت بیدار و مشغول کارها و سرگرمی های خود هستند بچه ها هم به همراه آنها  و به تعصی از آنها بیدار می مانند!

حال  سوال این است:

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

شاید اگر دلایل لج بازی کودکان خود را بدانیم خیلی بهتر بتوانیم به راه کارهای مقابله با آنها بپردازیم :

ممکن است لج بازی فرزند ما بر اثر نیازهای شدید ؛ مانند: خواب، گرسنگی، تشنگی و…. باشد.

خواب!

خوابیدن

خوب یکی از دلایل اصلی  لجبازی کودکان عدم میدیرت در خواب آنها از طرف والدین است:

در این زمانه که معمولا افراد تا دیر وقت بیدار و مشغول کارها و سرگرمی های خود هستند بچه ها هم به همراه آنها  و به تعصی از آنها بیدار می مانند!

حال  سوال این است:

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

خواب!

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

شاید اگر دلایل لج بازی کودکان خود را بدانیم خیلی بهتر بتوانیم به راه کارهای مقابله با آنها بپردازیم :

ممکن است لج بازی فرزند ما بر اثر نیازهای شدید ؛ مانند: خواب، گرسنگی، تشنگی و…. باشد.

خواب!

خوابیدن

خوب یکی از دلایل اصلی  لجبازی کودکان عدم میدیرت در خواب آنها از طرف والدین است:

در این زمانه که معمولا افراد تا دیر وقت بیدار و مشغول کارها و سرگرمی های خود هستند بچه ها هم به همراه آنها  و به تعصی از آنها بیدار می مانند!

حال  سوال این است:

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

خواب!

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

شاید اگر دلایل لج بازی کودکان خود را بدانیم خیلی بهتر بتوانیم به راه کارهای مقابله با آنها بپردازیم :

ممکن است لج بازی فرزند ما بر اثر نیازهای شدید ؛ مانند: خواب، گرسنگی، تشنگی و…. باشد.

خواب!

خوابیدن

خوب یکی از دلایل اصلی  لجبازی کودکان عدم میدیرت در خواب آنها از طرف والدین است:

در این زمانه که معمولا افراد تا دیر وقت بیدار و مشغول کارها و سرگرمی های خود هستند بچه ها هم به همراه آنها  و به تعصی از آنها بیدار می مانند!

حال  سوال این است:

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

خواب!

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

شاید اگر دلایل لج بازی کودکان خود را بدانیم خیلی بهتر بتوانیم به راه کارهای مقابله با آنها بپردازیم :

ممکن است لج بازی فرزند ما بر اثر نیازهای شدید ؛ مانند: خواب، گرسنگی، تشنگی و…. باشد.

خواب!

خوابیدن

خوب یکی از دلایل اصلی  لجبازی کودکان عدم میدیرت در خواب آنها از طرف والدین است:

در این زمانه که معمولا افراد تا دیر وقت بیدار و مشغول کارها و سرگرمی های خود هستند بچه ها هم به همراه آنها  و به تعصی از آنها بیدار می مانند!

حال  سوال این است:

آیا دیر خوابیدن کودکان موجب لجبازی آنها میشود ؟

بله :

گاهی اوقات بچه‌ها نیاز شدید به خواب دارند و در اثر عدم مدیریت ما در خواباندن باعث می‌شود تا بچه‌ها لجبازی کنند!

آیا خواب در سنین مختلف متفاوت میباشد؟

امر خوابیدن کودکان در سنین مختلف متفاوت می‌باشد:

مثلا: فرزندی بود که ساعت یک شب می‌خوابید.

*در اینجا بچه مقصر نیست بلکه مدیریت داخل خانه ضعف دارد.

دو ضعف در اینجا به وجود می آید :

الف) شاید بچه را بد می‌خوابانند. مادر ساعت چهار بعدازظهر به فرزند می‌گوید: بخواب و ساعت هفت شب هم فرزند بیدار می‌شود ، خب معلوم است این بچه زودتر از ساعت یک شب نمی‌تواند بخوابد.

ب) گاهی اوقات ممکن است محیط خانه فعال باشد. یعنی: یک رویه‌ای برای پدر و مادر است که دیر می‌خوابند.

خب این بچه در شب پنج ساعت می‌خوابد، درحالی که باید هشت ساعت استراحت کامل کند و با این اوضاع ساعت هفت صبح هم باید به مدرسه برود. یک سوم نیازش برطرف نشده است. با این شرایط در کلاس حاضر می‌شود و این مشکلات را دارد:

 1. خودش آسیب می‌بیند.
 2. به معلم آسیب می‌زند.
 3. آستانه تحملش پایین می‌آید، حتی گاهی اوقات به دیگران آسیب وارد می‌کند.
 4. و ….

نکته کلیدی که شاید راه حل اصلی مشکل لج بازی باشد این مطلب است:

نباید بگذاریم که بچه‌ها به نیاز شدید برسند تا ما تسلیم آن‌ها شویم و مجبور بشویم لجبازی آن‌ها را قبول کنیم.

باید برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم. بچه سروقت بخوابد، غذا بخورد و…..

استبداد والدین؛

والدین زورگو هستند!

زورگویی

یعنی: توجهی به طرف مقابل ندارند، آدم‌های مستبد فقط خودشان را می‌بینند.

انواع استبداد:

 1. سخت: خواسته‌های خودشان را همراه واکنش‌هایی همچون: داد و فریاد، زدن وغیره بیان می‌کنند.
 2. نرم: صحبت‌های خودشان را با لطافت و از این قبیل اعمال مطرح می‌کنند. برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

گاهی همین استبداد والدین باعث لجبازی در فرزندان می‌شود.

این مطلب ادامه دارد…

برگرفته از صحبت های استاد تراشیون

شما میتوانید برای استفاده بیشتر از مطالب ایشان به کانال ایشان بپیوندید

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا