تغذیه و سلامت

عوامل چاق کننده

چاقی یا لاغری؟

عوامل چاق کننده چیست؟

بهتر است برای اینکه بهتر به این سوال پاسخ دهیم ابتدا به سوال زیر بپردازیم:

آیا علت چاق شدن همیشه به پرخوری مربوط است؟

چاق شدن همیشه به علت پرخوری نیست بلکه عوامل چاق کننده می تواند متفاوت باشد.

در ادامه میخواهیم به عوامل چاق کننده بپردازیم:

از مهمترین دلایل چاق شدن میتوان علاقه به غذاهای پرانرژی مانند مواد قندی و چربی ها و پرخوری و بی علاقگی به میوه ها و سبزی ها.

پرخوری

از علل های دیگر چاقی:

کم تحرک بودن یکی از مهمترین دلایل به شمار میرود که با بلا رفتن سن،

افراد بیشتر میخوابند و به طور معمول به انرژی کمتری نیاز دارند ،

ولی از دریافت بسیار زیادی انرژی از طریق مواد غذایی برخوردار میشوند.

افرادی که از بیماری هایی که سبب کاهش فعالیت میشوند بالطبع دچار چاقی میشوند ،

بیماری هایی چون بیماری های مفصلی و استخوانی مانند آرتروز و…

که در فعالیت اختلال ایجاد میکنند یا برای مثال کم کاری غده تیروئید و زمینه های ارثی از دیگر عوامل موثر در چاق شدن هستند.

بی خوابی از دیگر عوامل بسیار مهم چاق کننده و اضافه وزن مفرط است.

افرادی که کمتر از هفت ساعت میخوابند سه برابر بیشتر از افرادی که هشت یا نه ساعت می خوابند در معرض چاق شدن قرار میگیرند.

از دیگر عواملی که میتوانند روی چاقی تاثیر داشته باشند:

آلودگی هوا

برخی از داروها

آلرژی(لینک به وی کی پیدیا) غذایی

بیماری های کلیوی

این مطلب ادامه دارد…..

امیدوارم از خواندن مقاله عوامل چاق کننده در سایت راهکار لذت برده باشید.

برای اینکه مقالاتی همچون عوامل چاق کننده را مطالعه کنید به صفحه تغذیه و سلامت راهکار سری بزنید.

آیا چاقی در افراد مختلف متفاوت است؟

هنگام تعریف اضافه وزن و چاقی برای کودکان، سن را نیز باید مد نظر قرار داد.

 

آیا علت چاق شدن همیشه به پرخوری مربوط است؟

چاق شدن همیشه به علت پرخوری نیست بلکه عوامل چاق کننده می تواند متفاوت باشد.

در ادامه میخواهیم به عوامل چاق کننده بپردازیم:

از مهمترین دلایل چاق شدن میتوان علاقه به غذاهای پرانرژی مانند مواد قندی و چربی ها و پرخوری و بی علاقگی به میوه ها و سبزی ها.

پرخوری

از علل های دیگر چاقی:

کم تحرک بودن یکی از مهمترین دلایل به شمار میرود که با بلا رفتن سن،

افراد بیشتر میخوابند و به طور معمول به انرژی کمتری نیاز دارند ،

ولی از دریافت بسیار زیادی انرژی از طریق مواد غذایی برخوردار میشوند.

افرادی که از بیماری هایی که سبب کاهش فعالیت میشوند بالطبع دچار چاقی میشوند ،

بیماری هایی چون بیماری های مفصلی و استخوانی مانند آرتروز و…

که در فعالیت اختلال ایجاد میکنند یا برای مثال کم کاری غده تیروئید و زمینه های ارثی از دیگر عوامل موثر در چاق شدن هستند.

بی خوابی از دیگر عوامل بسیار مهم چاق کننده و اضافه وزن مفرط است.

افرادی که کمتر از هفت ساعت میخوابند سه برابر بیشتر از افرادی که هشت یا نه ساعت می خوابند در معرض چاق شدن قرار میگیرند.

از دیگر عواملی که میتوانند روی چاقی تاثیر داشته باشند:

آلودگی هوا

برخی از داروها

آلرژی(لینک به وی کی پیدیا) غذایی

بیماری های کلیوی

این مطلب ادامه دارد…..

امیدوارم از خواندن مقاله عوامل چاق کننده در سایت راهکار لذت برده باشید.

برای اینکه مقالاتی همچون عوامل چاق کننده را مطالعه کنید به صفحه تغذیه و سلامت راهکار سری بزنید.

چاقی قابل پیشگیری است.

چاق شدن

شاخص توده بدن نسبت قد به وزن ساده ای است که معمولا برای تشخیص اضافه وزن و چاقی در افراد بالغ مورد استفاده قرار می گیرد.

حال سوال دیگر این است که

آیا چاقی در افراد مختلف متفاوت است؟

هنگام تعریف اضافه وزن و چاقی برای کودکان، سن را نیز باید مد نظر قرار داد.

 

آیا علت چاق شدن همیشه به پرخوری مربوط است؟

چاق شدن همیشه به علت پرخوری نیست بلکه عوامل چاق کننده می تواند متفاوت باشد.

در ادامه میخواهیم به عوامل چاق کننده بپردازیم:

از مهمترین دلایل چاق شدن میتوان علاقه به غذاهای پرانرژی مانند مواد قندی و چربی ها و پرخوری و بی علاقگی به میوه ها و سبزی ها.

پرخوری

از علل های دیگر چاقی:

کم تحرک بودن یکی از مهمترین دلایل به شمار میرود که با بلا رفتن سن،

افراد بیشتر میخوابند و به طور معمول به انرژی کمتری نیاز دارند ،

ولی از دریافت بسیار زیادی انرژی از طریق مواد غذایی برخوردار میشوند.

افرادی که از بیماری هایی که سبب کاهش فعالیت میشوند بالطبع دچار چاقی میشوند ،

بیماری هایی چون بیماری های مفصلی و استخوانی مانند آرتروز و…

که در فعالیت اختلال ایجاد میکنند یا برای مثال کم کاری غده تیروئید و زمینه های ارثی از دیگر عوامل موثر در چاق شدن هستند.

بی خوابی از دیگر عوامل بسیار مهم چاق کننده و اضافه وزن مفرط است.

افرادی که کمتر از هفت ساعت میخوابند سه برابر بیشتر از افرادی که هشت یا نه ساعت می خوابند در معرض چاق شدن قرار میگیرند.

از دیگر عواملی که میتوانند روی چاقی تاثیر داشته باشند:

آلودگی هوا

برخی از داروها

آلرژی(لینک به وی کی پیدیا) غذایی

بیماری های کلیوی

این مطلب ادامه دارد…..

امیدوارم از خواندن مقاله عوامل چاق کننده در سایت راهکار لذت برده باشید.

برای اینکه مقالاتی همچون عوامل چاق کننده را مطالعه کنید به صفحه تغذیه و سلامت راهکار سری بزنید.

معنای چاقی چیست؟

شاید گاهی اوقات ما معنای چاق شدن را به اشتباه می فهمیم.

برای درک درست از چاق شدن به معنای آن میپردازیم:

چاقی وضیعت پزشکیی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده باشد.

به عبارت دیگر به انباشتگی غیر معمول چربی در بدن، اضافه وزن یا چاقی می گویند که می تواند روی سلامت تاثیر بگذارد.

تعریف اضافه وزن و چاقی برای افراد بالغ از این قرار است:

چاقی قابل پیشگیری است.

چاق شدن

شاخص توده بدن نسبت قد به وزن ساده ای است که معمولا برای تشخیص اضافه وزن و چاقی در افراد بالغ مورد استفاده قرار می گیرد.

حال سوال دیگر این است که

آیا چاقی در افراد مختلف متفاوت است؟

هنگام تعریف اضافه وزن و چاقی برای کودکان، سن را نیز باید مد نظر قرار داد.

 

آیا علت چاق شدن همیشه به پرخوری مربوط است؟

چاق شدن همیشه به علت پرخوری نیست بلکه عوامل چاق کننده می تواند متفاوت باشد.

در ادامه میخواهیم به عوامل چاق کننده بپردازیم:

از مهمترین دلایل چاق شدن میتوان علاقه به غذاهای پرانرژی مانند مواد قندی و چربی ها و پرخوری و بی علاقگی به میوه ها و سبزی ها.

پرخوری

از علل های دیگر چاقی:

کم تحرک بودن یکی از مهمترین دلایل به شمار میرود که با بلا رفتن سن،

افراد بیشتر میخوابند و به طور معمول به انرژی کمتری نیاز دارند ،

ولی از دریافت بسیار زیادی انرژی از طریق مواد غذایی برخوردار میشوند.

افرادی که از بیماری هایی که سبب کاهش فعالیت میشوند بالطبع دچار چاقی میشوند ،

بیماری هایی چون بیماری های مفصلی و استخوانی مانند آرتروز و…

که در فعالیت اختلال ایجاد میکنند یا برای مثال کم کاری غده تیروئید و زمینه های ارثی از دیگر عوامل موثر در چاق شدن هستند.

بی خوابی از دیگر عوامل بسیار مهم چاق کننده و اضافه وزن مفرط است.

افرادی که کمتر از هفت ساعت میخوابند سه برابر بیشتر از افرادی که هشت یا نه ساعت می خوابند در معرض چاق شدن قرار میگیرند.

از دیگر عواملی که میتوانند روی چاقی تاثیر داشته باشند:

آلودگی هوا

برخی از داروها

آلرژی(لینک به وی کی پیدیا) غذایی

بیماری های کلیوی

این مطلب ادامه دارد…..

امیدوارم از خواندن مقاله عوامل چاق کننده در سایت راهکار لذت برده باشید.

برای اینکه مقالاتی همچون عوامل چاق کننده را مطالعه کنید به صفحه تغذیه و سلامت راهکار سری بزنید.

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا