آموزشمهارت های زندگیموفقیت های فردی

آیا خشم خوب است یا بد؟

مبتلا شدگان به خشم:

 • وقتی به خواسته ی خود نمی رسیم، در یک لحظه خشم تمام وجودمان را میگیرد.
 • وقتی آن چه را که سزاوارش بوده ایم به دست نمی آوریم ، به شدت عصبانی می شویم.
 • معمولا وقتی این باور در ذهن ما شکل می گیرد که حقوقمان را نادیده گرفته اند ، خشمگین می شویم.
 • هنگامی که تصور می کنیم عزت نفس و احترام مورد انتظارمان خدشه دار شده است، عصبانی می شویم.
 • گاهی از وجود تنش هایی که در محیط اطرافمان هستند و باعث پریشانی ما میشوند ، عصبانی می شویم .
 • بعضی اوقات به خاطر پاداش هایی که در انتظارشان بوده ایم و ما را از آنها محروم می کنند ، غضبناک می شویم.
 • از این که عملی را برای رسیدن به هدف خود انجام میدهیم، اما اتفاقا همین دلیل باعث می شود از هدفمان دورتر شویم ، حرص میخوریم و عصبانی میشویم.
 • وقتی قسمتی از بدنمان مانند سر ، کمر یا دست و پا درد می کند ، ناخواسته خشم به سراغ ما می آید.

شما چطور ؟ آیا شماهم در این شرایط خشمگین میشوید؟

امیدوارم از خواندن مقاله خشم خوب است یا بد؟ لذت برده باشید.

برای خواندن مقالاتی همچون این مقاله به صفحه موفقیت های فردی راهکار سری بزنید.

برای زنده ماندن نیاز به خشم خوب یا خشم بد داریم؟!

بعضی از دانشمندان می گویند ما برای زنده ماندن به خشم احتیاج داریم ،(پس همیشه نمیتوان گفت خشم خوب است یا اینکه گفته شود خشم همیشه بد است!)

به این دلیل که خشم به ما کمک می کند تا بتوانیم با موقعیت های بسیار سخت و یا پیچیده ی زندگی روبه رو شویم .

اگر بتوانیم در این موقعیت ها ، خشم خود را به شیوه ای سازنده و به دور از حس انتقام جویی ابراز کنیم ،

به خواسته ی خود میرسیم و در نهایت نتایجی مثبت را کسب میکنیم.

این نتایج می توانند ابراز و بیان احساسات آزار دهنده مانند تنفر ،

رنجش و سرزنش باشند که به علت وجود خشم در ما شکل گرفته اند ،

یا مشخص کردن مشکل و حل آن ، رهایی از نگرانی ها ، سلامت جسمی و روانی بیشتر و همچنین تقویت رفتارهای موثری مانند مهارت حل مسئله یا جرأت ورزی باشند.

خشم

به عبارتی دیگر ، چه بخواهیم چه نخواهیم خشم واکنشی است که در دستگاه عصبی ما گنجانده شده است ،

یعنی در قسمت هایی از مغز ما مناطق مشخصی وجود دارند که وظیفه ی آنها به جریان انداختن احساس خشم برای مواجهه با موقعیت هایی است،

که در آن شرایط احساس می کنیم حق ما نادیده گرفته شده است یا انتظارات ما بر آورده نشده اند .

همین نکته یکی از دلایلی است که باعث میشود خشم در هر جایی از دنیا و در تمام فرهنگ ها یکی از هیجان های مهم محسوب شود.

خشم

در این بخش برخی از حالت هایی را که اغلب افراد به شکلی طبیعی در آن ها دچار خشم می شوند ، ملاحظه کنید:

مبتلا شدگان به خشم:

 • وقتی به خواسته ی خود نمی رسیم، در یک لحظه خشم تمام وجودمان را میگیرد.
 • وقتی آن چه را که سزاوارش بوده ایم به دست نمی آوریم ، به شدت عصبانی می شویم.
 • معمولا وقتی این باور در ذهن ما شکل می گیرد که حقوقمان را نادیده گرفته اند ، خشمگین می شویم.
 • هنگامی که تصور می کنیم عزت نفس و احترام مورد انتظارمان خدشه دار شده است، عصبانی می شویم.
 • گاهی از وجود تنش هایی که در محیط اطرافمان هستند و باعث پریشانی ما میشوند ، عصبانی می شویم .
 • بعضی اوقات به خاطر پاداش هایی که در انتظارشان بوده ایم و ما را از آنها محروم می کنند ، غضبناک می شویم.
 • از این که عملی را برای رسیدن به هدف خود انجام میدهیم، اما اتفاقا همین دلیل باعث می شود از هدفمان دورتر شویم ، حرص میخوریم و عصبانی میشویم.
 • وقتی قسمتی از بدنمان مانند سر ، کمر یا دست و پا درد می کند ، ناخواسته خشم به سراغ ما می آید.

شما چطور ؟ آیا شماهم در این شرایط خشمگین میشوید؟

امیدوارم از خواندن مقاله خشم خوب است یا بد؟ لذت برده باشید.

برای خواندن مقالاتی همچون این مقاله به صفحه موفقیت های فردی راهکار سری بزنید.

آیا شماهم خشمگین میشوید؟

آیا خشم خوب است؟

آیا خشم بد است؟

خشم خوب است یا بد؟

اینها سوالاتی است که شاید برای شماهم پیش بیاید.

اما در حقیقت مطلب این است که :

هیچ کس دوست ندارد عصبانی باشد اما با این حال ، خشم جزیی از زندگی روزانه ی ماست .

حالا باید دوباره سوال را تکرار کنیم: آیا خشم خوب است یا خشم بد است؟

در زندگی پرتنش امروزی ، موقعیت های متعددی وجود دارد که در آنها دچار احساسات منفی مانند خشم ، استرس ، افسردگی و اضطراب می شویم،

اما شاید در این میان ، بیش از همه خشم را تجربه کنیم.

زیرا وجود احساسات ناخوشایندی مانند ترس ، نا امنی ، تهدید ، ناکامی و نا امیدی در موقعیت های مختلف زندگی نظیر شرایط شغلی ،

تحصیلی ، خانوادگی ، اجتماعی و ارتباطی در هر جامعه ای می تواند منجر به بروز خشم در وجود انسان شوند.

به همین سبب شاید بتوان گفت خشم ، بیشترین هیجانی است که افراد بسیاری در سراسر دنیا و در دفعات متعددی در طول روز تجربه می کنند و آن را نشان میدهند .

هیجانی که می توان آن را در همه افراد ، از یک نوزاد گرفته تا یک فرد کهنسال ، مشاهده کرد.

برای زنده ماندن نیاز به خشم خوب یا خشم بد داریم؟!

بعضی از دانشمندان می گویند ما برای زنده ماندن به خشم احتیاج داریم ،(پس همیشه نمیتوان گفت خشم خوب است یا اینکه گفته شود خشم همیشه بد است!)

به این دلیل که خشم به ما کمک می کند تا بتوانیم با موقعیت های بسیار سخت و یا پیچیده ی زندگی روبه رو شویم .

اگر بتوانیم در این موقعیت ها ، خشم خود را به شیوه ای سازنده و به دور از حس انتقام جویی ابراز کنیم ،

به خواسته ی خود میرسیم و در نهایت نتایجی مثبت را کسب میکنیم.

این نتایج می توانند ابراز و بیان احساسات آزار دهنده مانند تنفر ،

رنجش و سرزنش باشند که به علت وجود خشم در ما شکل گرفته اند ،

یا مشخص کردن مشکل و حل آن ، رهایی از نگرانی ها ، سلامت جسمی و روانی بیشتر و همچنین تقویت رفتارهای موثری مانند مهارت حل مسئله یا جرأت ورزی باشند.

خشم

به عبارتی دیگر ، چه بخواهیم چه نخواهیم خشم واکنشی است که در دستگاه عصبی ما گنجانده شده است ،

یعنی در قسمت هایی از مغز ما مناطق مشخصی وجود دارند که وظیفه ی آنها به جریان انداختن احساس خشم برای مواجهه با موقعیت هایی است،

که در آن شرایط احساس می کنیم حق ما نادیده گرفته شده است یا انتظارات ما بر آورده نشده اند .

همین نکته یکی از دلایلی است که باعث میشود خشم در هر جایی از دنیا و در تمام فرهنگ ها یکی از هیجان های مهم محسوب شود.

خشم

در این بخش برخی از حالت هایی را که اغلب افراد به شکلی طبیعی در آن ها دچار خشم می شوند ، ملاحظه کنید:

مبتلا شدگان به خشم:

 • وقتی به خواسته ی خود نمی رسیم، در یک لحظه خشم تمام وجودمان را میگیرد.
 • وقتی آن چه را که سزاوارش بوده ایم به دست نمی آوریم ، به شدت عصبانی می شویم.
 • معمولا وقتی این باور در ذهن ما شکل می گیرد که حقوقمان را نادیده گرفته اند ، خشمگین می شویم.
 • هنگامی که تصور می کنیم عزت نفس و احترام مورد انتظارمان خدشه دار شده است، عصبانی می شویم.
 • گاهی از وجود تنش هایی که در محیط اطرافمان هستند و باعث پریشانی ما میشوند ، عصبانی می شویم .
 • بعضی اوقات به خاطر پاداش هایی که در انتظارشان بوده ایم و ما را از آنها محروم می کنند ، غضبناک می شویم.
 • از این که عملی را برای رسیدن به هدف خود انجام میدهیم، اما اتفاقا همین دلیل باعث می شود از هدفمان دورتر شویم ، حرص میخوریم و عصبانی میشویم.
 • وقتی قسمتی از بدنمان مانند سر ، کمر یا دست و پا درد می کند ، ناخواسته خشم به سراغ ما می آید.

شما چطور ؟ آیا شماهم در این شرایط خشمگین میشوید؟

امیدوارم از خواندن مقاله خشم خوب است یا بد؟ لذت برده باشید.

برای خواندن مقالاتی همچون این مقاله به صفحه موفقیت های فردی راهکار سری بزنید.

wp:group {“backgroundColor”:”light-green-cyan”} –>

آیا شماهم خشمگین میشوید؟

آیا خشم خوب است؟

آیا خشم بد است؟

خشم خوب است یا بد؟

اینها سوالاتی است که شاید برای شماهم پیش بیاید.

اما در حقیقت مطلب این است که :

هیچ کس دوست ندارد عصبانی باشد اما با این حال ، خشم جزیی از زندگی روزانه ی ماست .

حالا باید دوباره سوال را تکرار کنیم: آیا خشم خوب است یا خشم بد است؟

در زندگی پرتنش امروزی ، موقعیت های متعددی وجود دارد که در آنها دچار احساسات منفی مانند خشم ، استرس ، افسردگی و اضطراب می شویم،

اما شاید در این میان ، بیش از همه خشم را تجربه کنیم.

زیرا وجود احساسات ناخوشایندی مانند ترس ، نا امنی ، تهدید ، ناکامی و نا امیدی در موقعیت های مختلف زندگی نظیر شرایط شغلی ،

تحصیلی ، خانوادگی ، اجتماعی و ارتباطی در هر جامعه ای می تواند منجر به بروز خشم در وجود انسان شوند.

به همین سبب شاید بتوان گفت خشم ، بیشترین هیجانی است که افراد بسیاری در سراسر دنیا و در دفعات متعددی در طول روز تجربه می کنند و آن را نشان میدهند .

هیجانی که می توان آن را در همه افراد ، از یک نوزاد گرفته تا یک فرد کهنسال ، مشاهده کرد.

برای زنده ماندن نیاز به خشم خوب یا خشم بد داریم؟!

بعضی از دانشمندان می گویند ما برای زنده ماندن به خشم احتیاج داریم ،(پس همیشه نمیتوان گفت خشم خوب است یا اینکه گفته شود خشم همیشه بد است!)

به این دلیل که خشم به ما کمک می کند تا بتوانیم با موقعیت های بسیار سخت و یا پیچیده ی زندگی روبه رو شویم .

اگر بتوانیم در این موقعیت ها ، خشم خود را به شیوه ای سازنده و به دور از حس انتقام جویی ابراز کنیم ،

به خواسته ی خود میرسیم و در نهایت نتایجی مثبت را کسب میکنیم.

این نتایج می توانند ابراز و بیان احساسات آزار دهنده مانند تنفر ،

رنجش و سرزنش باشند که به علت وجود خشم در ما شکل گرفته اند ،

یا مشخص کردن مشکل و حل آن ، رهایی از نگرانی ها ، سلامت جسمی و روانی بیشتر و همچنین تقویت رفتارهای موثری مانند مهارت حل مسئله یا جرأت ورزی باشند.

خشم

به عبارتی دیگر ، چه بخواهیم چه نخواهیم خشم واکنشی است که در دستگاه عصبی ما گنجانده شده است ،

یعنی در قسمت هایی از مغز ما مناطق مشخصی وجود دارند که وظیفه ی آنها به جریان انداختن احساس خشم برای مواجهه با موقعیت هایی است،

که در آن شرایط احساس می کنیم حق ما نادیده گرفته شده است یا انتظارات ما بر آورده نشده اند .

همین نکته یکی از دلایلی است که باعث میشود خشم در هر جایی از دنیا و در تمام فرهنگ ها یکی از هیجان های مهم محسوب شود.

خشم

در این بخش برخی از حالت هایی را که اغلب افراد به شکلی طبیعی در آن ها دچار خشم می شوند ، ملاحظه کنید:

مبتلا شدگان به خشم:

 • وقتی به خواسته ی خود نمی رسیم، در یک لحظه خشم تمام وجودمان را میگیرد.
 • وقتی آن چه را که سزاوارش بوده ایم به دست نمی آوریم ، به شدت عصبانی می شویم.
 • معمولا وقتی این باور در ذهن ما شکل می گیرد که حقوقمان را نادیده گرفته اند ، خشمگین می شویم.
 • هنگامی که تصور می کنیم عزت نفس و احترام مورد انتظارمان خدشه دار شده است، عصبانی می شویم.
 • گاهی از وجود تنش هایی که در محیط اطرافمان هستند و باعث پریشانی ما میشوند ، عصبانی می شویم .
 • بعضی اوقات به خاطر پاداش هایی که در انتظارشان بوده ایم و ما را از آنها محروم می کنند ، غضبناک می شویم.
 • از این که عملی را برای رسیدن به هدف خود انجام میدهیم، اما اتفاقا همین دلیل باعث می شود از هدفمان دورتر شویم ، حرص میخوریم و عصبانی میشویم.
 • وقتی قسمتی از بدنمان مانند سر ، کمر یا دست و پا درد می کند ، ناخواسته خشم به سراغ ما می آید.

شما چطور ؟ آیا شماهم در این شرایط خشمگین میشوید؟

امیدوارم از خواندن مقاله خشم خوب است یا بد؟ لذت برده باشید.

برای خواندن مقالاتی همچون این مقاله به صفحه موفقیت های فردی راهکار سری بزنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن